Hör av dig till vårat lokala avelsråd för goda råd om parningar och valpar.


Om du är uppfödare och har valpning pågång slå en signal  Kurt-Arne "Kula" Svensson 


  Smitterstad Norr 594 91 Gamleby

   

  Telefon  070 6958334

  kurt-arne@smalandstaxklubb.se