Årets Tax i Småland


Årets tax 2020 kommer inte att utses

pga rådande covid-19 pandemi.2019

Windwalkers Izolade

Mona Svenfelt

Lekeryd2018 

Aftonskallets Dimma

Cleas Sköld

Hultsfred

 


2017

Örnbergets Toto

Gull-Britt Karlsson

Mullsjö2016

Wahlbergets Utopia           

Claes Sköld & Elisabeth Nilsson

Hultsfred2015

Bussahagens Wilhem Tell LD

Rune Thoresson

Rosenfors

 

Årets tax 2015 - 2020

 

Statuter för Årets Tax

 

Priset delas ut vid Smålands taxklubbs årsmöte och tilldelas den Tax oavsett hårlag och storlek, gäller medlem i smTk.

Som under tiden 1/1 – 31/12 förutvarande år samlat flest poäng enligt nedan.

 

Poängberäkning

 

UTSTÄLLNING                                              VILTSPÅR

 

BIR                       10                             1:a + HP                            10

 

BIM                       9                              1:a med 37- 42p                 8

 

Cert/CK                8                              1:a med 30-36p                  7

 

Excellent              7                              2:a pris                               5

 

Very Good           6                              Gokänd Anlagklass            5

 

Good                   5

 

 

REGLER

 

Varje hund får tillgodo räkna sig TVÅ starter per disciplin. En start per arrangerat prov får räknas. Vid rörliga prov räknas bästa starten.

YNGSTA hunden vinner vid lika poäng

Det åligger hundägaren att senast 15 januari skriftligen ansöka om priset till klubbens sekreterare. I ansökan skall tydligt poäng sammanräkningen framgå.

 

 

POÄNG KAN ENDAST RÄKNAS FRÅN SMÅLANDS TAXKLUBBS UTSTÄLLNINGAR OCH PROV. UTOM I DET FALL DÄR SMÅLANDS GRYTHUNDKLUBB ÄR ARRANGÖRER

       DREVPROV                                                 GRYT

 

D-Cert                10                             Godkänt Jaktprov              10

 

1:a med 48p-      8                              Godkänt Anlagsprov           8

 

1:a med 42-47p  7                              Godkänt Karaktärsprov      5

 

2:a pris               6                              Godkänt Apportering          4