Protokoll för styrelsemöte 2024-05-12


Protokoll för styrelsemöte 2024-03-13


Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2024-03-02


Protokoll för årsmöte 2024-03-02


Protokoll för styrelsemöte 2024-02-11


Protokoll för styrelsemöte 2023-12-03


Protokoll för styrelsemöte 2023-09-25


Protokoll för styrelsemöte 2023-07-09


Protokoll för styrelsemöte 2023-04-30


Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2023-03-05


Protokoll för årsmöte 2023-03-05


Protokoll för styrelsemöte 2023-02-05


Protokoll för styrelsemöte 2022-09-11


Protokoll för styrelsemöte  2022-07-25


Protokoll för styrelsemöte 2022-06-12


Kopia av Bilaga 7. Nytt Förslag på skogskort.xls (taxklubben.org)


Protokoll för styrelsemöte 2022-05-09


Protokoll för konstituerande möte 2022-04-10


Protokoll för årsmötet 2022-04-10


Protokoll för styrelsemöte 2022-03-13


Protokoll för styrelsemöte 2021-12-13


Protokoll för styrelsemöte 2021-06-20


Protokoll för styrelsemöte 2021-04-11


Protokoll för styrelsemöte 2021-02-06


Protokoll för styrelsemöte 2020-09-13


Protokoll för styrelsemöte 2020-04-26


Protokoll för  Årsmötet  2020-03-07


Protokoll för konstituerande möte 2020-03-07


Protokoll för styrelsemöte 2020-01-26

                           Bilaga 


Protokoll för styrelsemöte 2019-09-15


Protokoll för styrelsemöte 2019-05-12


Protokoll för årsmötet 10 mars


Protokoll för styrelsemötet 10 mars


Protokoll för konstituerande mötet 10 mars


Protokoll för Styrelsemöte 2019-01-20

                           Bilaga motioner till protokoll 2019-01-20


Protokoll för Styrelsemöte 2018-09-02


Protokoll för Styrelsemöte 2018-05-13


Protokoll för Styrelsemöte 2018-03-17


Protokoll för Årsmöte 2018-03-04


Protokoll för Konstituerande Styrelsemöte 2018-03-04


Protokoll för Styelsemöte 2018-03-04


Protokoll för Styrelsemöte 2018-21-01