JÖNKÖPING & KALMAR LÄN's TAXVÄNNER

 

 

När man som nybliven taxägare förväntas bli medlem i Svenska Taxklubben blir man samtidigt medlem i den lokalklubbs-avdelning där man är bosatt. Som medlem får man medverka på alla aktiviteter som anordnas av både lokalblubben och övriga lokalklubbar inom Svenska taxklubben.

 

Smålands taxklubb anordnar årligen:

 

Två Utställningar, en i varje län där hundens exteriör bedöms mot rasstandard.

   

Tre Viltspårsprov, två rörliga och ett ordinarie där hundens spårförmåga bedöms

 

Tre Drevprov,ett ordinarie och två rörliga där hundens drevförmåga bedöms

 

Grytprov tillsammans med Grythundsklubben.

 

Regelbundet försöker vi även anordna andra typer av sammankomster, allt för vår kära Tax. Det kan vara viltspårsträning, ringträning eller en Taxens Dag.

Vi deltar aktivt i mässor som Elmia Game Fair och olika minimässor.

Tillsammans med Jägarförbundet anordnar vi ungdomsjakter årligen.