Utställning

Smålands Taxklubbs utställningar 2018

Viktig information gällande de nya utställningsreglerna!

Visste du att det är din skyldighet att känna till reglerna när du anmäler till en utställning?

Den 1 januari 2017 träder de nya utställningsreglerna i kraft och det är dags att ta sig en titt på

dem då det är en del ändringar gjorda som berör våra taxar i stor grad.

Här är en kortare sammanfattning av de större förändringarna och det är framförallt ändringen

att hundar inte får byta klass som berör våra taxar.

Ingen hund byter klass

En hund är skyldig att delta i den klass den är anmäld. Det innebär att en hund inte får byta

klass även om den exempelvis har blivit svensk utställningschampion eller erhållit de meriter

som krävs för att delta i bruks/jaktklass, efter anmälningstiden har gått ut. Alltså kan en

utställningschampion nu även delta i öppenklass.

Även om din hund har erhållit de meriter som krävs för att delta i bruks/jaktklass eller

championklass, efter anmälningstiden har gått ut, så får den inte byta klass vid utställningen

utan måste deltaga i den klass som den är anmäld i. Om du erhåller en merit innan

anmälningstiden har gått ut kan du kontakta arrangören och byta klass.

Kastrerade hanhundar diskas

Hanhund som är kastrerad kirurgiskt kan inte få dispens för att delta på utställning, oavsett

orsak till kastreringen. Med det menas att en kastrerad hanhund som kommer på utställning

alltid ska tilldelas Disqualified i kvalitetsbedömningen.

Hundägarens ansvar förtydligas

Hundägarens ansvar för hundens välfärd när de är på utställning förtydligas i de nya reglerna.

Till exempel står det nu tydligt att det är förbjudet att utsätta hunden för farliga situationer,

som hård behandling eller att lämna den i bilen när det är väldigt varmt eller kallt ute.

Nytt om svanskupering

Hundar födda i Sverige som har fått en skada på svansen efter födseln och därför

svanskuperats/amputerats i Sverige på grund av veterinärmedicinska skäl kommer få delta på

utställning. Då krävs det precis som vid andra skador ett veterinärintyg som är godkänt av

SKK, exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund, som ska kunna visas upp på utställningen.

De nya reglerna i sin helhet kan du läsa på SKK:s hemsida: www.skk.se

 

 

SÅ HÄR GÅR DET TILL PÅ UTSTÄLLNING

 

Allmänna regler:

Rätt att delta på utställning har svenskägda hundar registrerade i SKK och utländskt ägda hundar registrerade i SKK eller erkänd utländsk kennelklubb. För ägaren gäller dessutom särskilda krav på medlemskap i arrangerande klubb.

För deltagande i inofficiell valpklass är det tillräckligt att valpen finns under registrering.Hunden ska vara vaccinerad enligt gällande regler samt vara ID-märkt. Valpar under 4 månaders ålder får inte införas på utställningsområdet.

 

Otillåtet på utställning:

 

Man får inte försämra andra hundars chanser till rättvis bedömning. Det är inte heller tillåtet att med hjälp av någon utanför ringen påverka uppvisningen av hunden.Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

 

Utställarens skyldigheter:

 

Utställare som infunnit sig i ringen för bedömning av hunden, är skyldig att delta i den klass där hunden är anmäld, och i eventuell efterföljande konkurrensklass. Då anmälan är bindande är det efter att anmälningstiden har gått ut inte tillåtet att flytta en hund till annan klass.

Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela respektive hunds ägare att hunden ska ingå i uppfödargrupp och delta i uppfödarklass. Det tillhör god kynologisk sed att delta med sin hund i uppfödarklass.

Det gäller även deltagande i finaltävlingarna för avels- och uppfödargrupp om gruppens anmälare så önskar.Utställaren eller dennes ombud är skyldig att rätta sig efter angivna ordningsföreskrifter.

Överträdelse kan medföra avvisning från utställningen, fråntagande av hundens pris och vid allvarligare omständigheter disciplinära åtgärder.Om hunden förvaras i bil så ska det ske på sådant sätt att hunden inte kan ta skada.

Tänk speciellt på att aldrig lämna hunden i bilen en varm sommardag!

 

Återbetalning:

 

Vid de tillfällen när en domarändring är gjord efter anmälningstidens utgång kan anmälningsavgiften återbetalas, minus administrativ avgift. Anmälningsavgiften återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen vid domarbyte eller vid domarändring i inofficiell valpklass. Anmälningsavgiften återbetalas även om hund inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande, om anmälan avvisas av arrangören eller om hund avlidit. Man måste själv framföra krav på återbetalning senast på utställningsdagen innan bedömningen av aktuell ras börjar .

 

Fullständigt dokument angående " Såhär går det till på utställning" hittar du här.

 

Klicka här för att ladda hem Anmälningsblankett

 

 

Våra lokala utställningar:

NYBRO söndag den 27 maj 2018

Domare: John S Berg

Anmälan senast den 7 maj 2018 till Mikael Davidsson mikael@smalandstaxklubb.se tel 070-644 17 38

Klubbens PG 34 87 92 - 3.

SKILLINGARYD söndag den 5 augusti 2018

Domare: Ann-Christine Johansson

Anmälan senast den 16 juli 2018 till Mikael Davidsson mikael@smalandstaxklubb.se tel 070-644 17 38.

Klubbens PG 34 87 92 –3.

 

Har du frågor kontakta:

Birgitta Wanhainen

wanhainen@smalandstaxklubb.se

Bild ifrån utställningen i frödinge på BIS 1 hunden 2017.

Bild ifrån utställningen i frödinge på BIS 3 hunden 2017.

Bild ifrån utställningen i Skillingaryd 2017.

ROYAL CANIN sponsrar våra utställningar 2018

Om oss

 

Vi är Svenska taxklubbens näst största lokalklubb med över 500 medlemmar i Jönköping och Kalmar län.

 

 

Din åsikt är viktig

 

Har du tips/råd om förbättringar på hemsidan, tveka inte på att kontakta oss.

 

 

E. web@smalandstaxklubb.se

W. www.smalandstaxklubb.se

Copyright @ All rights reserved